SERTARUL CU GANDURI

05/04/2017

Octavian Paler – Un diplomat printre stoici: Rubens (III). Critica paradisului.


Massacre of the Innocents

   Massacre of the Innocents

   Din clipa când a fost izgonită din paradis, Eva a străbătut toată istoria artei. În numele ei s-au purtat şi războaie, ca războiul troian, dar Adam nu i-a întors nici atunci spatele. Dimpotrivă, a creat în onoarea ei Iliada. Eva l-a  înşelat uneori pe Adam, i-a tăiat părul în somn, l-a împins la moarte, dar l-a împins şi la fapte mari. Dintre toţi zeii grecilor, Afrodita i-a ajutat poate cel mai mult să fie înţelepţi, i-a învăţat că a trăi fără dragoste înseamnă a trăi zadarnic. Sau, cum va zice mai târziu Feuerbach, că acolo unde nu există dragoste nu există adevăr.

Rubens merge chiar mai departe. Şi poate nicăieri nu se vede mai bine acest lucru ca într-un tablou intitulat oarecum ostentativ: Adam şi Eva în paradisul terestru. Cum adică “terestru” ? Răspunsul e unul singur: drumul cerului nu poate duce în altă parte decât pe pământ. Dealtfel, chiar asta a vrut să spună tabloul.

El a fost realizat, cum se ştie, în colaborare cu Jan Briegel. Specialist în flori, fructe şi animale, Jan Bruegel a pictat, bineînţeles, peisajul, iar Rubens cele două nuduri: Adam şi Eva. Şi ne dăm seama din prima clipă că Rubens a făcut aici o uşoară concesie. Ca să nu contrazică peisajul de o mare fineţe al colaboratorului şi prietenului său, i-a pictat pe Adam şi Eva mai puţin corpolenţi decât i-ar fi imaginat într-o natură voluptuoasă creată tot de el. N-a renunţat la nuditatea triumfală care îi place atât de mult, la acele sărbători tumultuoase ale trupului care ne fac să recunoaştem “un Rubens” de la distanţă în orice muzeu, dar şi-a stăpânit cât a putut pasta sa onctuoasă, a pus o oarecare surdină formelor şi culorilor sale pentru a cânta în duet cu Jan Bruegel.  

The Education of Marie de' Medici 1622-24

The Education of Marie de’ Medici 1622-24

 

Dincolo de această concesie, el nu mai poate fi decât ca de obicei. Adică pictorul cel mai nepotrivit pentru a ne arăta un paradis cu oameni inocenţi, bazat pe frustrare. Rubens nu poate concepe decât paradisurile trăite. Cele pierdute nu-l atrag (sau nu le înţelege). Nici cele în care omul ar trebui să uite de trupul său. Ca şi Renan, el ar fi putut spune că nu există paradis, dar trebuie să facem aşa ca să merităm unul. Numai ca pentru fiecare paradisul a însemnat, evident, altceva…

La Rubens, Adam şi Eva sunt atât de “tereştri” încât ne sugerează, ciudat, în comparaţie cu Tiţian, în acelaşi timp o decadenţă şi o revanşă. Ei ne par incompatibili cu paradisul şi tocmai în această incompatibilitate stă şi revanşa lor; deoarece au priceput, de dăm seama, că nu pot renunţa la îndrăzneala de neiertat de a iubi şi la provocarea de a lăsa să se vadă asta. De fapt, ei aduc în paradis viaţa, iar vegetaţia tandră, pictată de Jan Bruegel, devine complice cu aceşti doi oameni care cuceresc paradisul şi îl pierd în acelaşi timp prin Iubire şi Viaţă, convinşi că un paradis în care iubirea ar fi socotită un păcat şi voluptatea a fi anatemizată n-ar merita să fie regretat.

Rubens dă dovadă, aş zice, de o insolenţă cuvioasă. Mărul, şarpele, sunt accesorii aproape inutile aici. Adam şi Eva spun singuri ce au de spus. Ei nu se simt toleraţi în acest paradis. De aceea nu au smerenia pe care le-au atribuit-o alţi pictori. Nu stau ca la Dürer separaţi şi ameninţaţi de un blestem, ca nişte victime frumoase. Au mai puţină nobleţe decât la Tiţian, dar mai multă dorinţă de a nu asculta decât de inima lor. Paradisul e doar peisajul în care s-au întâlnit. Aşadar, n-au cui să dea socoteală decât lor înşile. Şi dragostea şi cunoaşterea la aparţin şi dacă vor avea o vină într-o zi, aceasta nu va fi aceea că s-au iubit, ci că s-au despărţit şi au rămas singuri. Ei pot fi expulzaţi nu din paradis, ci din dragostea care îi apropie.

The Fall of Phaeton 1605

The Fall of Phaeton 1605

   Primejdia care pluteşte deasupra lor nu e alungarea din acest decor, ci riscul de a nu înţelege importanţa faptului că s-au întâlnit. E un paradis aici care a încetat să mai transforme dragostea în interdicţie şi păcat ; un paradis în care omul se mişcă liber, făcându-şi declaraţiile de dragoste fără teama că va plăti pentru ele.

Mai mult, paradisul însuşi, cu vegetaţia lui de o moliciune caldă, tropicală, a devenit aici senzual. Şi dacă a iubi ar fi în continuare o vină, Adam şi Eva nu vor trebui să se lepede acum de sentimentele lor, ci de teamă. Ei s-au reîntors nu pentru a-şi renega vina, ci pentru a o aşeza la loc de cinste în paradis. Căci, într-adevăr, senzaţia pe care ne-o dă Rubens e că Adam şi Eva au recucerit paradisul după ce au fost izgoniţi. Cei doi nu sunt plini de remuşcări şi umili, ci gata să strige cu orgoliu, dacă ar fi nevoie, că dragostea e infinit mai importantă decât o inocenţă pustie în care inima n-ar tresări niciodată. Şi că un paradis fără dragoste n-ar mai fi paradis, ci infern. Ei au adus astfel chiar păcatul de a iubi, de a simţi, în paradis, arătându-ne, înainte de Baudelaire, că iubirea poate râde şi de infern şi de cer.

Inocent, omul era orb. Numai vina de a iubi i-a deschis ochii. Atunci a înţeles că nu iubirea îl împinge la eşec, ci frigul interior. Pate că Adam şi Eva nu mai ştiu aici să vadă dincol de ceea ce simt. Cel puţin refuză frigul, însă.

Şi pe urmă e limpede că paradisul e la Rubens un subterfugiu pentru a ni se vorbi despre bucuriile terestre. Ceea ce uită el e că tot terestre sunt şi infernurile. Dar asta nu lui Rubens trebuie să i-o reproşăm.

Publicat în Revista “Flacăra” nr.1366 – 13.08.1981

04/04/2017

Jack Seward – „Hara-Kiri” 2

Filed under: FRAGMENTE DIN CARTI SI BLOGURI — afractalus @ 16:57
Tags: , , ,

   – Highlight Loc. 649-50 : The standard length of the knife for seppuku was 0.95 shaku, or about eleven and a half inches. It was wrapped in two folds of a Japanese tissue paper called sugihara paper, leaving the point exposed slightly over half an inch.
– Highlight Loc. 661-64 : As soon as the seppuku performer opened his kimono, he stretched out his right hand to seize the knife. Without allowing a moment’s delay, he cut into his abdomen from left to right. It was counted more courageous to make a slight cut upwards at the end, which was called the jumonji or crosswise cut. The exact moment of decapitation was arranged beforehand and the assistant had to know whether or not the condemned would make a crosswise or straight cut.
– Highlight Loc. 671-74 : It was considered expert not to cut the head completely off in one stroke, but to leave a portion of uncut skin at the throat, so that the head would not roll away but would hang down, concealing the face. This technique was called daki-kubi or „retaining the head,” and was taken as proof of excellent swordsmanship. The kaishaku-nin would later make the last separation at leisure, either with the same long sword or with his short knife.
– Highlight Loc. 858-60 : Confucianism teaches, „The male and female shalt not sit together even at the seventh year.” The whole relation between men and women was colored with this concept. Under the iron rule of feudalism, it was unalterable. Romance or elopement could mean death by fire or crucifixion.
   – Highlight Loc. 861-70 : In Tale of the Genji written by Lady Murasaki a thousand years ago, there were numerous stories of romance enjoyed by the Japanese of those days before the influence of Confucianism began to be felt. But, in the Edo Period, the only place where one could have free contact with women were the officially licensed gay quarters called yukaku, wherein the women were owned by the establishment or „house” and could be visited after payment of a fee. Even in such quarters, only sex—not love—was allowed. However, it sometimes did happen that men and women fell in love, even in houses of ill-fame. When such girls fell in love, they secretly sent letters protesting their devotions to their sweethearts or tried to demonstrate their feelings by avoiding carnal intercourse with other guests or even sometimes cutting off their little fingers and sending them as tokens of their love. Sometimes, when their love was thwarted at every turn, the lovers resorted to suicide to „reveal the heart.” Properly, the word was shinju-shi, but shi, meaning „death,” came to be omitted. This manner of suicide spread among the townspeople very quickly, and the latter part of the Edo Period came to be characterized by this phenomenon.
– Highlight Loc. 889-91 : Whereas seppuku could be described as the crowning culmination of Bushido and perhaps of the feudal society from which it grew, shinju arose as a form of desperate resistance and opposition to a civilization that negated humanity.
   – Highlight Loc. 966-69 : Opposition to this suppression of the freedom to love whom one pleased was expressed by shinju, where the lovers put themselves beyond the control of society. Not only was shinju a denial of feudal authority, but, when it was done by a samurai and a woman, it also meant a significant change in basic attitudes. In the Japanese code of Bushido, there is the inherent disdain of women (an influence of Confucianism) which is quite different from European chivalry.
– Highlight Loc. 1173-76 : Oddly enough, Bushido reached its zenith, in a sense, after feudalism was abolished at the start of the Meiji Restoration. Main factors contributing to this were the concentration of loyalty on the Emperor, the enactment of the conscription law (leveling the difference between samurai and chonin), and the Imperial Rescript to Military Men which helped to strengthen the code of Bushido among soldiers and sailors.
==========

02/04/2017

Jack Seward – „Hara-Kiri” 1


   – Highlight Loc. 112-15 :Bushido had become firmly established in Japan as the Way of the Warrior by the beginning of the long and successful reign of the Tokugawa Clan (1603-1867). Within its framework, seppuku was not only meted out as an honorable sentence of death to violators of certain of the Tokugawa laws but also was practiced to demonstrate and emphasize resistance, remonstrance, loyalty, and affirmation of the correctness of one’s position.
– Highlight Loc. 121-24 :In Japanese society today, the accepted rule is to render official terms in the on or Japanese way of pronouncing the original Chinese character, and such is the case with seppuku. The same two characters, in reverse order, can also be read hara-kiri in the kun or native Japanese style of pronunciation. The word hara-kiri is used only in conversation, and not for official purposes or in formal speech or writing.
– Highlight Loc. 243-46 :The ancients, therefore, put huge stones on the burial spot so that the spirit would not come out to haunt the living in a dream or in the shape of a ghost. The custom of immolation originated at such a stage in civilization. Beloved wives, concubines, servants, and even horses were buried with the deceased, so that he might keep on „living” peacefully and comfortably in the nether world, which was called in Shintoism, yomi.
– Highlight Loc. 317-20 :The word hara or abdomen has a common root with the word hari which means tension. Ancient Japanese associated tension in the abdomen with the soul. The abdomen is the place where the soul resides; the more vital the action, the greater the tension. At the same time, it is the physical center of the body; hence they were led to look upon the abdomen as the cradle of one’s will, thought, generosity, boldness, spirit, anger, enmity, etc.
   – Highlight Loc. 344-46 :According to Zen doctrine, Buddha-hood is achieved only after acts of austere self-mortification. It is a state that must be actively pursued and won by the individual. Thus, the ordeal of seppuku would give high merit toward the attainment of Buddha-hood.
– Highlight Loc. 348-50 :Finally, the samurai attached great importance to the manner of dying and to the moment of death. According to their code, the death sentence of simple decapitation brought eternal shame to the memory of the warrior. In seppuku, however, the samurai died of his own accord, at least in the ritual sense, and this was a fitting end to a valiant life.
– Highlight Loc. 444-49 :a moving example of junshi: On the eve of Shimizu’s seppuku, his favorite vassal Shirai sent a request that Shimizu visit his room. When Shimizu arrived, Shirai apologized for having his master visit his humble quarters and explained that he had wanted to reassure his master that seppuku was not difficult and that he, Shimizu, should not be concerned about what he would have to do on the morrow. So saying, Shirai bared his abdomen to show that he himself had completed the act of seppuku only a moment before Shimizu’s arrival. Shimizu gave Shirai his deepest thanks for his loyal devotion and assisted him in kaishaku, i.e., he beheaded him with his sword.
– Highlight Loc. 450-52 : the Buddhist custom to place a corpse with its head to the north. This ceremonial custom derives from the belief that Buddha entered Nirvana facing the west with his head to the north and his right arm underneath his head.
– Highlight Loc. 468-72 :Under the Tokugawa Shogunate, there were about 60 feudal lords, great and small, throughout the country. These lords were not permitted to live permanently in their own fiefs but had to maintain mansions and spend much of their time in Edo. They could not stay in their own fiefs longer than one year at a time and, even then, they had to leave their wives and children in Edo during their absence from the capital. This strategy on the part of the Shogun had certain controlling effects: Each lord could not stay in his own fief long enough to adequately prepare for and foment rebellion; his family were hostages in the Shogun’s capital;
   – Highlight Loc. 515-21: The kenshi’s next function was to pronounce the sentence. He began with the following announcement: „I hereby pronounce the supreme command of the Shogunate.” Thereafter, he would read the sentence: „Considering the charge that [name of the condemned] did [the offense for which he is to be punished], the subject is herewith commanded to commit seppuku.” Thereupon, the person ordered to commit seppuku bowed and uttered briefly but respectfully a few words of gratitude for having been given this honor. Then the seppuku rite itself began,
– Highlight Loc. 627-29 : The farewell greetings were all so ceremonialized and stereotyped that they served as some relief at such a doleful time. In reply to the command to commit seppuku, the condemned man would answer, „My crime should have deserved a more severe punishment, whereas I have been allowed to commit seppuku, for which my gratitude is boundless,”
– Highlight Loc. 646-47 : The seppuku knife was not long. In the first place, a long knife would be dangerous. It might happen that the condemned man would suddenly change his mind and decide not to die.
==========

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: